Update NXP user-interface voor verwerken milieu, gezondheid en veiligheidsgegevens

Al in 1997 zijn wij in opdracht van Philips begonnen met de ontwikkeling van de Sustainability Reporting Tools. Dit is een systeem voor het verzamelen en verwerken van gegevens over milieu, gezondheid en veiligheid op het werk. De gegevens uit het systeem vormen de basis van het jaarlijkse Sustainability Report. In opdracht van NXP ontwikkelen wij een nieuwe versie van het Sustainability systeem. Daarin wordt o.a. de user-interface volledig vernieuwd. Net zoals op tablets en smartphones wordt alle functionaliteit ondergebracht in overzichtelijke en gemakkelijk te bedienen apps. Vanzelfsprekend moeten de database en de software worden aangepast om dit mogelijk te maken. Maar alle historische gegevens blijven gewoon toegankelijk en grote delen van de software - die stabiel is en probleemloos - kunnen worden hergebruikt.

Sustainability Tools is een systeem voor het verzamelen en rapporteren van het milieu en de gezondheid en veiligheid van gegevens. Op basis van een systeem oorspronkelijk ontwikkeld voor Philips, wordt Sustainability Tools 2.0 ontwikkeld in nauwe samenwerking met NXP en is geoptimaliseerd voor de semiconductor industrie.


Het systeem omvat het gehele proces van het verzamelen en valideren van data, tot het bekijken en exporteren van geaggregeerde data. Deze resultaten bieden een waardevol inzicht in de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van milieu en de gezondheid-en veiligheidsonderwerpen.

De originele versie van het Sustainability rapportage systeem is ontwikkeld voor Philips, waar wij in de late jaren negentig mee zijn begonnen. In 2001 bereikte het systeem een stabiele versie. Milieu (Ecovision) gegevens werden beschikbaar vanaf 2001, en Health & Safety-gegevens vanaf 2004.

Sustainability Tools 2.0 is, net als zijn voorganger, een cloud-applicatie en kan worden benaderd vanuit elke browser. Een van de doelstellingen van de nieuwe versie is dat de verzameling van gegevens, validatie en weergaven zo eenvoudig mogelijk gemaakt moesten worden. Dit hebben wij met behulp van nieuwe technieken gedaan. Zo past het nieuwe systeem zich aan de verschillende schermformaten aan, zoals desktop, tablet en smartphone. Sustainability Tools 2.0 is opgebouwd met de tablet in het achterhoofd. Elke taak die kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens, data, het genereren van Excel sheets), heeft een eigen 'app'. De gebruikers krijgen door middel van verschillende rollen de apps te zien waar zij over mogen beschikken. 

Ga terug